Environmental Campaign Committee - Publicity
 


Welcome Message

Environment Bureau

Environmental Protection Department

Environment and Conservation Fund

Hong Kong Awards for Environmental Excellence

SEPASPUBLICITY

PUBLICITY

Publicity > Household Green Tips Print       

 


Household Green Tips

Saving resources Saving resources
 • Save energy and water when cooking and doing housework
 • Avoid leaving the tap running and the stove fire on if it is not necessary
 • Irrigate plants with water used for washing rice, vegetables or fruits
 • Do not defrost frozen food under running water. Defrost it in the refrigerator in advance
 • Wash the dishes or vegetable in a container
 • Choose washing machine with Water Efficiency Grade ONE Label, and only run washing machine with a full load
 • Wash car with a bucket of water and a towel
 • Turn off unused home appliances
Waste reduction
Waste reduction
 • Save unfinished portions of food for the next meal or day
 • Avoid using disposable cutlery, bring your own utensils for takeaway
 • Use rechargeable batteries whenever possible
Waste recycling Waste recycling
 • Put the recyclables (waste paper, metal, plastics and other recyclables) at waste separation bins or other designated collections points of the estate/building
 • When recycling metal waste, remember to:
  • remove any liquid, plastic straws, wrapping paper, etc. in metal containers
  • clean metal containers for better hygiene
  • flatten cans/containers to reduce volume
 • When recycling waste paper, remember to:
  • keep the paper dry and clean
  • remove staples in waste paper and plastic windows of envelopes
 • When recycling plastic waste, remember to:
  • remove any liquid and packaging, etc. in the plastic items
  • clean plastic containers for better hygiene
Going Shopping
Going Shopping
 • Bring your own reusable bags, shopping baskets, handy boxes or other types of containers to buy fresh food
 • Buy suitable amount of food and ingredients to avoid wastage
 • Use fewer disposable non-essentials, such as fruit and frozen meat plastic wrappings and gift wrapping paper
 • Purchase items with refills available, such as detergent, washing powder, shower gel, etc

Tip ramah lingkungan untuk rumah tangga

Saving resources Menghemat sumber daya
 • Hemat listrik dan air saat memasak dan melakukan pekerjaan rumah tangga
 • Jangan biarkan air mengalir dan api kompor menyala pada saat tidak diperlukan
 • Menyirami tanaman dengan air yang sudah digunakan untuk mencuci beras, sayuran atau buah-buahan
 • Lunakkan makanan beku di dalam kulkas lebih dahulu, bukan disiram
 • Cuci piring atau sayur-sayuran di dalam wadah
 • Pilih mesin cuci dengan Label Efisiensi Air Tingkat SATU, dan selalu gunakan mesin cuci dengan muatan penuh
 • Cuci mobil dengan seember air dan handuk
 • Matikan peralatan rumah yang tidak dipakai
Waste reduction
Pengurangan limbah
 • Simpanlah makanan yang tidak habis untuk dihidangkan kemudian atau hari berikutnya
 • Hindari menggunakan alat makan sekali pakai, bawalah alat makan sendiri
 • Gunakan baterai isi ulang sedapat mungkin
Waste recycling Pendaurai ulang limbah
 • Taruhlah barang daur ulang (misalnya limbah kertas, logam, plastik dan daur ulang lainnya) di tempat sampah khusus daur ulang atau ditempat pengumpulan barang yang ada di gedung/bangunan
 • Ketika daur ulang sampah logam, ingatlah untuk:
  • buang cairan yang ada dalam kaleng logam, seperti sedotan plastik, bungkusan kertas, dll
  • wadah logam dibersihan dengan baik
  • ratakan kaleng / wadah untuk mengurangi isi
 • Ketika mendaur ulang limbah kertas, ingatlah untuk:
  • kertas tetap kering dan bersih
  • buang stepler dan plastic amplop
 • Katika daur ulang sampah plastik, ingatlah untuk:
  • buanglah dulu semua cairan dan kemasan, dll dalam bungkus plastik
  • wadah plastik dibersihkan dengan baik
Going Shopping
Berbelanja
 • Bawalah tas anda sendiri yang dapat digunakan berulang, keranjang belanja, kotak atau wadah untuk membeli makanan segar
 • Bahan masakan dan makanan dibeli sesuai takaran dan jumlah untuk menghindari pemborosan
 • Gunakan seperlunya, seperti plastik untuk bungkus buah dan daging beku, ataupun kertas untuk membungkus kado
 • Membeli barang dengan yang dapat di isi ulang yang tersedia, seperti deterjen, sabun cuci, shower gel, dll

Tips Para Sa Wastong Pamamahay

Saving resources Pagtitipid ng mga Likas na Yaman
 • Magtipid sa paggamit ng enerhiya at tubig kung nagluluto at gumagawa ng mga gawaing bahay
 • Huwag iwanang nakabukas ang gripo at may apoy ang kalan kung hindi kailangan
 • Diligan ang halaman ng tubig na pinaghugasan ng bigas, gulay o prutas
 • Huwag mag deprost ng pagkain sa running dumadaloy na tubig i defrost agad sa refrigator
 • Hugasan ang mga pinggan o gulay sa isang lalagyan
 • Piliin ang mga washing machine ng may Grade ONE Label sa katipiran sa tubig Paandarin lamang ang washing machine kapag puno ang karga
 • Linisin ang mga kotse gamit ang balde ng tubig at tuwalya, sa halip ng running na hose
 • Patayin o isara ang kuryente ng mga kasangkapan sa bahay na hindi ginamamit
Waste reduction
Pagbabawas ng Aksaya
 • Itabi ang hindi naubos na pagkain para sa susunod na araw o sa susunod na pagkain
 • Iwasan ang paggamit ng mga kubyertos na itinatapon pagkagamit, magdala ng sariling kagamitang maiuuwi
 • Hanggat maaari ay gumamit ng baterya na muling nakakargahan
Waste recycling Pagre-cycle ng Basura
 • Ilagay ang mga bagay na muling mapakikinabangan tulad ng papel, metal, plastik at iba pa sa mga basurahang nakatalaga sa ibat-iba lugar sa paligid ng mga tirahan o gusali
 • Kung magre-recyle ng basurang metal, tandaan:
  • tanggalin ang tubig, plastik na straw, balutang papel
  • hugasan ang metal na lalagyan para mapanatiling malinis
  • tupiin ang mga lata o lalagyan para mabawasan ang laki
 • Kung magre-recyle ng basurang papel, tandaan:
  • pamalagiin itong tuyo at malinis
  • tanggalin ang anumang kawad at plastik na mga bahagi nito
 • Kung magre-recyle ng plastic na basura, tandaan:
  • tanggalin ang anumang tubig at ang pagkakabalot
  • hugasan ang plastik na lalagyan para mapanatiling malinis
Going Shopping
Pamimili
 • Magdala ng sariling supot na puedeng muling magamit, basket sa pamimil, mga kahon o iba pang klase ng lalagyan na magagamit sa pagbili ng sariwang pagkain
 • Bumili ng wastong dami ng pagkain at sangkap upang walang maaksaya
 • Iwasan ang sobrang paggamit ng hindi lubhang kailangan at patapong bagay tulad ng plastik na balutan ng prutas, preserbang karne at regalo.
 • Bumili ng mga bagay ba muling napupunan tulad ng sabong panghugas ng pinagkainan, sabong panglaba, sabong panligo, at iba pa

ECO TRENDSETTER

English

Bahasa Indonesia Subtitle

Back Top
2012 © Environmental Campaign Committee | Important Notices
Last revision date: 26 Apr 2012